Current Research in Dental Sciences
Review

The first step of artificial intelligence in dental practice: Segmentation applications

1.

Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

2.

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Makine Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Curr Res Dent Sci 2023; 33: 40-49
DOI: 10.17567/ataunidfd.899222
Read: 466 Downloads: 134 Published: 16 February 2023

The increasing use of 3-dimensional imaging techniques in dental practice has boosted the development and employment of 3-dimensional image-based computer-aided analysis for implementation of artificial intelligence into medical/dental diagnosis and management. Segmentation of anatomical structures using image data is the basis of medical modeling and an important part of the x-ray-based image analysis process. Since an accurate and efficient segmentation approach is required for appropriate image data analysis, the precision of segmentation methods has been tested in many studies using multislice computed tomography and more recently by dental volumetric tomography. The aim of this review paper is to present main image segmentation approaches which have been used in many disciplines of dentistry and to discuss their advantages, disadvantages, and limitations.

Diş hekimliği pratiğinde yapay zekanın ilk basamağı: Segmentasyon uygulamaları

3 boyutlu (3B) görüntüleme tekniklerinin dişhekimliği pratiğinde kullanımının artışı, gerek medikal gerekse dental tanı ve tedavi planlamasında yararlanılacak yapay zeka uygulamaları aşamasında 3B görüntü temelli bilgisayar destekli görüntü analiz yöntemlerinin kullanımını hızlandırmıştır. Görüntü verileri kullanılarak anatomik yapıların segmentasyon işleminin gerçekleştirilmesi tıbbi modellemenin temeli olup; X ışını temelli görüntü analizi sürecinin önemli bir parçasını oluşturur. Görüntü veri analizinin yüksek doğrulukla gerçekleştirilmesi aşamasında segmentasyon işleminin doğru ve yeterli şekilde yapılma zorunluluğu, segmentasyon yöntemlerinin hassasiyetinin medikal tomografi ve dental volümetrik tomografi (DVT) cihazları kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda irdelenmesine neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı; dişhekimliğinin birçok farklı disiplininde kullanılan temel segmantasyon tekniklerini tanıtmak, mevcut avantaj, dezavantaj ve sınırılıklarını tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: yapay zeka, görüntü segmentasyon yöntemleri, dental volümetrik tomografi (DVT), dental

Cite this article as: Şener E, Gürses BO. The first step of artificial intelligence in dental practice: Segmentation applications. Curr Res Dent Sci. 2023; 33(1): 40-49.

Files
EISSN 2822-2555