Current Research in Dental Sciences
Case Report

Oral rehabilitation of skeletal class 3 maloclusion patients with multidisciplinary treatment approach with implant orthognatic surgery and prosthetic rehabilitation: Case report

1.

Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

2.

Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Curr Res Dent Sci 2023; 33: 66-72
DOI: 10.17567/ataunidfd.915314
Read: 460 Downloads: 186 Published: 16 February 2023

In this case report, orthognathic surgery and prosthetic restoration applied to a 40-year-old female patient with skeletal class 3 malocclusion was discussed. In the clinical examination of the female patient who applied to our clinic with the need for implant restoration, it was observed that she had a skeletal class 3 profile and tooth number 16, 26, and 27 with 5 implants in the upper jaw were also present in the mouth. After the patient was informed that the restoration to be made in this way could not satisfy the patient in terms of aesthetics and function, a restoration that would be closer to ideal after orthognathic surgery was given to the patient in the surgery clinic, double chin surgery was performed and the mandible was positioned 2 mm backward and the maxilla 5 mm forward. After a recovery period of approximately 3 months, the patient applied to our clinic for prosthesis. After the necessary controls were made, a fixed bridge restoration was made to the missing teeth in the right lower and left lower jaw of the patient and a fixed cemented bridge restoration was planned in the implant area in order to ensure ideal aesthetics and function.

Multidisipliner tedavi yaklaşımı ile iskeletsel sınıf 3 malokluzyonu olan hastanın implant, ortognatik cerrahi ve protetik tedavi ile rehabilitasyonu: Vaka raporu

Bu olgu sunumunda iskeletsel Sınıf 3 maloklüzyona sahip kırk yaşında kadın hastaya ortognatik cerrahi ve protetik restorasyon uygulanmıştır. Kliniğimize implant üstü restorasyon ihtiyacıyla başvuran kadın hastanın yapılan klinik muayenesinde iskeletsel Sınıf 3 profile sahip olduğu ve üst çenesinde 5 tane implant yapıldığı 16, 26 ve 27 no’lu dişlerinin de ağızda mevcut olduğu görüldü. Alt çenede ise 35, 37 ve 45 no’lu dişler eksikti. Bu şekilde yapılacak restorasyonun hastayı estetik ve fonksiyon olarak memnun edemeyeceğini ortognatik cerrahiden sonra daha ideale yakın bir restorasyon yapılabileceği bilgisi hastaya verildikten sonra cerrahi kliniğinde çift çene ameliyatı uygulanarak mandibula 2 mm geriye maksilla ise 5 mm öne doğru konumlandırıldı. Yaklaşık üç aylık iyileşme periyodundan sonra protezlerin yapılması için hasta kliniğe başvurdu. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra ideal estetik ve fonksiyonun sağlanabileceği şekilde hastanın sağ alt ile sol alt çenedeki eksik dişlere sabit köprü ve implant bölgesine de sabit simante bir köprü restorasyonu planlanması yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Estetik, i̇mplant destekli protetik restorasyon, i̇skeletsel sınıf 3 malokluzyon, ortognatik cerrahi

Cite this article as: Ertaş Ü, Akkal Ö, Aşçı YE, Bayındır F. Oral rehabilitation of skeletal class 3 maloclusion patients with multidisciplinary treatment approach with implant orthognatic surgery and prosthetic rehabilitation: Case report. Curr Res Dent Sci. 2023; 33(1): 66-72.

Files
EISSN 2822-2555