Current Research in Dental Sciences
Research Articles

Evaluation of the effects of ultrasonic device and sandblasting techniques on shear bond strength before rebonded brackets with different base designs

1.

Özel Dent Akgül Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Nilüfer, Bursa, Türkiye

2.

İnönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Curr Res Dent Sci 2022; 32: 253-260
DOI: 10.5152/CRDS.2022.6251
Read: 902 Downloads: 320 Published: 24 October 2022

Objective: The aim of this study is to evaluate the shear bond strengths of laser, photo-etched, and micro-etched base structure brackets after cleaning with sandblasting and ultrasonic method for second use.

Methods: In our study, 3 main groups were obtained using 102 brackets. Thirty-four Equilibrium-2 brackets with laser base structure, 34 Mini Master brackets with photo-etched base structure, and 34 Miniature Twin brackets with micro-etched base structure were used. The first shear bond strength and first ARI scores of the brackets were evaluated. Three main groups were divided into 2 subgroups and 6 groups were obtained, with 17 samples in each group. Bracket bases were cleaned using sandblasting or ultrasonic methods and brackets were rebonded to same teeth. Then, the second shear bond strength and second ARI scores were evaluated.

Results: The first shear bond strength of the laser group is higher than the photo and micro-etched groups (P < .05). The second shear bond strength of the laser sandblasting group is significantly higher than the laser, photo-etched, and micro-etched ultrasonic groups (P < .05). The difference between first and second shear bond strength is significantly in all groups except for the photo-etched sandblasting group (P < .05). There is significantly difference between the groups in terms of first and second ARI scores (P < .05).

Conclusion: It was observed that ultrasonic and sandblasting methods applied prior to the rebonding brackets had positive effects on the cleaning of the bracket base. Adequate bond strength has been achieved in rebonded of laser, photo-etched, and microetched base brackets.

Farklı taban tasarımlarına sahip braketlerin tekrar kullanımı öncesinde uygulanan ultrasonik cihaz ve kumlama tekniklerinin bağlanma dayanımına olan etkilerinin değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı lazer, foto etched ve mikro etched taban yapılı braketlerin ikinci kullanımında kumlama ve ultrasonik yöntem ile temizlenmesi sonrası kesme bağlanma dayanımlarının değer lendi rilme sidir .

Yöntemler: Çalışmamızda 102 adet braket kullanılarak 3 ana çalışma grubu oluşturuldu. Otuz dört adet lazer taban yapılı Equilibrium-2 braket, 34 adet foto etched taban yapılı Mini Master braket ve 34 adet mikro etched taban yapılı Miniature Twin braket kullanıldı. Braketlerin 1. kesme bağlanma dayanımı ve 1. ARI skorları değerlendirildi. Çalışmadaki 3 ana grup 2 alt gruba ayrılarak her grupta 17 örnek olacak şekilde toplam 6 grup oluşturuldu. Braket tabanları kumlama veya ultrasonik kullanılarak temizlendi ve braketler tekrar aynı dişlere yapıştırıldı. Daha sonra 2. kesme bağlanma dayanımı ve 2. ARI skorları değerlendirildi.

Bulgular: Lazer grubunun 1. kesme bağlanma dayanımı foto ve mikro etched gruplarından yüksek bulunmuştur (P < ,05). Lazer kumlama grubunun 2. kesme bağlanma dayanımı lazer, foto etched ve mikro etched ultrasonik gruplarından yüksek bulunmuştur (P < ,05). 1. ve 2. kesme bağlanma dayanımı arasındaki fark foto etched kumlama grubu hariç tüm gruplarda anlamlı bulunmuştur (P < ,05). Gruplar arasında 1. ve 2. ARI skorları açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır (P < ,05).

Sonuç: Braketlerin tekrar kullanımı öncesinde uygulanan ultrasonik ve kumlama yöntemlerinin braket taban temizliğinde olumlu etkileri olduğu gözlenmiştir. Lazer, foto etched ve mikro etched taban yapısına sahip braketlerin tekrar kullanımında yeterli kesme bağlanma dayanımı elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Braket taban tasarımı, kumlama, kesme bağlanma dayanımı, ultrasonik cihaz

Cite this article as: Bayel Akgül M, Uslu F. Evaluation of the effects of ultrasonic device and sandblasting techniques on shear bond strength before rebonded brackets with different base designs. Curr Res Dent Sci. 2022; 32(4): 253-260.

Files
EISSN 2822-2555